Bảng giá thiết kế landing page trọn gói

Gói cơ bản

900 VNĐ

✅ Giao diện theo mẫu có sẵn

✅ Thiết kế logo đơn giản

✅ Thiết kế landing page chuẩn SEO

✅ Bảo mật SSl Free

✅ Phiên bản mobile

✅ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

❌ Cài đặt từ khóa SEO

❌ Tặng bài viết SEO

Bảo hành trọn đời

Tư vấn

Gói nâng cao

1 – 2 Triệu

✅ Giao diện theo mẫu có sẵn

✅ Thiết kế logo đơn giản

✅ Thiết kế chuẩn SEO

✅ Bảo mật SSl Free

✅ Phiên bản mobile

✅ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

❌ Cài đặt từ khóa SEO

✅ Tặng bài viết SEO

Bảo hành trọn đời

Tư vấn

Gói VIP

2 – 3 Triệu

✅ Giao diện theo mẫu có sẵn

✅ Thiết kế logo đơn giản

✅ Thiết kế chuẩn SEO

✅ Bảo mật SSl Free

✅ Phiên bản mobile

✅ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

✅ Cài đặt từ khóa SEO

✅ Tặng bài viết SEO

Bảo hành trọn đời

Tư vấn