Bảng báo giá SEO tổng thể

SEO Gói cơ bản

200 Triệu

✅ < 200 từ khóa

✅ Thời gian SEO: 6-8 tháng

✅ Cam kết top 10: 80%

✅ Cam kết top 5: 40%

✅ Báo cáo hàng tháng

✅ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

SEO Google Map

Chính sách hoàn trả đảm bảo kết quả

Tư vấn

SEO Gói nâng cao

400 Triệu

✅ 200 – 350 từ khóa

✅ Thời gian SEO: 9 – 12 tháng

✅ Cam kết top 10: 100%

✅ Cam kết top 5: 70%

✅ Cam kết top 3: 20%

✅ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

✅ Báo cáo theo tháng

✅ SEO google map

Chính sách hoàn trả đảm bảo kết quả

Tư vấn

SEO Gói VIP

Liên hệ

✅ > 350 từ khóa

✅ Thời gian SEO: 15 tháng

✅ Cam kết top 5: 90%

✅ Cam kết top 3: 50%

✅ SEO Google Map

✅ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

✅ Báo cáo theo tháng

✅ Chính sách hoàn trả đảm bảo kết quả

Tư vấn